(szoborpályázat, avatási beszéd, eltűnésével kapcsolatos gondolatok, megkerülésének csodája)

  

Wass Albert szoborpályázat Budakeszin:

  

Wass Albert szobrának minden városban, faluban ott kellene állnia, tekintet nélkül arra, hogy volt-e fizikai kötődése a helyhez ill. járt e ott.

 Egy dologban biztosak lehetünk: járt! Ha nem is fizikai mivoltában; szellemében, hiszen szellemisége megérinti a világ bármely pontján élő embert, megérinti és felemeli. Felemeli és összeköti egymással. Összeköt minket és minden lelket, aki olvassa műveit. Együtt lélekben erősebbek leszünk általa.

 Bármennyi szobrot állítunk, akkor sem tudjuk jóvátenni azt a szégyenletes sok gonoszságot, amit Wass Albert ellen életében elkövettek és gyalázat, sajnos még halála után is folytatódik. Ennek ellenére Wass emelkedetten kerekedett a gyarlóság fölé, ezért a szobron is ott a jellegzetes mosolya az arcán, tudatában annak, hogy:

Maradnak az igazak és a jók,
A tiszták és a békességesek.
Erdők, hegyek, tavak és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!
Likasztják már az égben fönt a rostát
S a csillagok tengelyét olajozzák
Szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint
És miként hirdeti a Biblia:
Megméretik az embernek fia
S ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kő marad
De a kő marad.

Szemeit inkább szűken összehúzva tartotta, hiszen távolba nézett. Nem térben, gondolatban. Amerikában is az ő kedves hazáját, Erdélyt látta lelki szemei előtt mindhalálig.

A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.

Feliratú kő hordozza Wass Albert lelkét; a bronzportrét. A szem a lélek tükre. A szemet a bronz mélységével lehet jól visszaadni. Eredetileg sárból-agyagból gyúrtam a szobrot- egyfajta teremtés. Wass Albert lényege nem a teste, hanem a lelke! A szelleme.

Szellemét csak az arckifejezés- szem viszony adhatja vissza művei ismeretein keresztül.

Mivel 1991 óta megjelent összes művét (sokat még azelőtt Floridai kiadásokban) olvastam, ezért 17 év állt rendelkezésemre megismerni az író óriást, az egyik legnagyobb magyar író óriást Wass Albertet.

(a Debrecen - pallagi 2003. februárjában avatott magyarországi első! Wass Albert szobor készítésére az a megtiszteltetés ért, hogy engem kértek fel az ifjú Wass domborművének elkészítésére. A 2. Wass Albert szobrom a Magyarok Világszövetsége tulajdona, a Magyarok Házában látható (2005. februárjában avatott.) Ez az öregkori művész portrészobra.

Most még hátravan az ereje teljében lévő középkorú 60 év körüli író mellszobra: A TÖRHETETLEN LÉLEK.

A szoborról:

Egyenes fejtartása az író egyenes jellemét kell tükrözze (emlékezzünk az olimpiai győzelmére (lövészet 1. helyezett), melynek díját nem vette át, mert a román himnusz alatt kellett volna állnia a dobogón.)

A mellszobor kissé aszimmetrikus vállmegoldása és kigombolt Bocskai öltözete, hogy soha nem volt merev, nyakig begombolkozó természetű ember. Ez a műveiben tükröződik: Az, aki 17 !!! féle regénytípust is tud ötvözni egy könyvben, (Magyarországon először) az egy igazán kitárulkozó, tettre kész, merész egyéniség.

A Bocskai öltözet azt takarja, hogy Wass magyarsága mindennél fontosabb:

Töretlen hittel ember és magyar.

Ezért lelkéhez -hiszen nevezzük a szoboralkotást lélektükrözésnek - jobban illik egy magyaros viselet. Ő, aki minden vagyonát a magyarság-székelység megmentésére, világgal való megismertetésére fordította, töretlen hittel, akarattal egész életén át.

A Bocskai öltözet felfelé álló gallérja papi gallérra is emlékeztet, hiszen tudjuk évtizedekig papként prédikált az embereknek.

A lecsapott vállrész részben klasszikus formája, részben modern szabadsága, befejezetlensége a folytatás képzeletbeli lehetőségét jelenti. Mellben elvágni hiba lenne egy szárnyaló lelket, aki nem statikus kőbe zárt ember, hanem sziklaszilárd erős akarat, jellem, szeretet. Ezért a szobrom formájának az égbetörő felfelé ívelő formát választottam.

Mivel a víz szalad, a kő marad, ezért a víz-típusú emberekről nem kell megemlékeznünk, csak szaladjanak, tűnjenek az idő süllyesztőjében. A kövek azonban állanak örökkétig. A kő mellé-mögé egy Erdélyben őshonos fenyőt ültetünk, hogy végre otthoni környezetbe kerüljön az író lelke, ha már életében nem térhetett vissza hazájába. Susogjon fenyője, mint ahogy regényeiben susognak fenyvesei.

A kő mögé (nevezzük sziklának, Istenszéke szirtjének, erdélyi tetőnek) bokrokat terveztem.

Egy sor boróka (hogy télen is zöldelljen), hiszen a Hargita ősborókásból áll.  Előtte illatos nyári orgonák csoportját, mivel sokáig virítanak, keretezik az emlékhelyet és odavonzzák a környék rovarvilágát, pillangóit, méheit. Hadd legyen ez a hely egy kis szelete Wass Albert erdejének, vagy inkább az Angyalok Tisztásának, melyen játszódnak erdei meséi. Amikor messziről megpillantjuk nyár, platán és vadgesztenyefákkal keretezett tisztását, elindulunk felé. Közeli miliőjét meghittebb virágzó bokorcsoport ölelése védené.

A terméskőről: (szikláról)

Egy óriás (föld feletti része 150 cm.) szikla természetes mivoltában. A kő nem akar faragott talapzat lenni, márványosan csillogni, külsőségeivel ékeskedni. Büszke sziklaszál ő, hiszen aki ismeri Wass Albert szellemiségét, természetszeretetét, az rájön, hogy csak természetes talapzatra állítható a lelke (szobra).

Egy gyönyörű szikla a maga természetes ősi szépségében, melybe vésve ez áll:

A víz szalad, a kő marad,
a kő marad. 

 Wass Albert

Ez a gondolat egyik leghíresebb versének mottója, melynek címe: Üzenet haza

A szoboravatáson ezt a verset mindenképpen föl kell olvasni, megfelelő interpretációban, hiszen sok minden kiderül Wass Albert csodálatos jelleméről, amelyet nem mindenki tud, például az, hogy megbocsájt még az őt igazságtalanul vádoló bűnösöknek is.

És üzenem a volt barátaimnak,
kik megtagadják ma a nevemet:
ha fordul egyet újra a kerék,
én akkor is a barátjok leszek..

Ez a vers egy Jézusi tanítás, méltó a magyarság szeretetvallásához, legyen példaképe minden magyar és nem magyar, minden gyarló és emelkedett léleknek. Wass Albert életműve vezesse az emberek lelkét, hogy mindenki, aki elolvas egy-egy gondolatot Tőle, váljék jobb emberré és vigye előre világunkat a felemelkedés felé.

Mint Wass Albert fáján a millió kis levél, úgy tartozunk, mi levelek, olvasói is össze általa, egyazon fához, az Igazság fájához.

Ennek szellemében alkottam meg szobortervemet, tisztelettel, nagy szeretettel és megrendüléssel,

hittel, reménnyel, hogy lészen csillagfordulás.

Budakeszi, 2007.10.12.


Szoboravatási ünnepi beszéd

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelt Egybegyűltek!

Nemcsak azért jöttünk össze, hogy Wass Albert emlékművét felavassuk, hanem, hogy emlékezzünk rá, hogy lássuk meg Őt.

Hiszen Wass Albert most letekint ránk a Tejútról, a Hadak Útjáról és örvendezik a lelke, hogy nem hiába hintette el azokat a bizonyos mustármagvacskákat, a hit mustármagjait, amelyek azóta kicsíráztak és egyre többen vannak - Egyre többen vagyunk.

Wass Albert megbocsát az ellenségeinek is. Követi a Krisztusi tanítást, művei és egész élete a szeretetre, maradandó emberi értékek építésére, emberségességre tanítanak bennünket. Legyünk hát mi is követői eszméiben és reméljük az eltévelyedett lelkek megtérését.

Tisztelt Ünneplő közönség!

Egy ilyen lélekszámú megjelenés emlékezetes marad az ember életében és megpecsételi a jelenlét az eseményt, magát. Úgymond beavatja-felavatja a szobrot, mint egy keresztelő a gyermeket, mint egy esküvő az ifjú párt vagy temetés a megboldogultat. Mindhárom esetben a sok lélek jelenléte döntő erejű. Ezzel a mostani együttlétünk fontosságát szeretném hangsúlyozni a jelenben.

Megnyílnak az égi csatornák és áramlik a szeretetünk felfelé Wass Albert felé és egymás felé, hiszen mi olvasói összetartozunk általa.

Kérem tekintsünk e pillanatokra örömteli megrendüléssel, amilyen megrendüléssel szeretettel és hittel nyúltam én is az agyaghoz, a viaszhoz és a bronzhoz alkotás közben, hiszen Wass Albert lélekszobrát készítettem, eközben éreztem az Önök és sok itt nem jelenlévő ember pozitív gondolatának erejét, amely mintegy fénycsóva áramlott a szobor felé egyre erősítve létrejöttét, ihletet adva nekem.

A portrét Wass Albert művei olvasata alapján, ill. fiatal, középkorú és időskori fényképeiről egyszerre készítettem, hiszen a lélek fontossága lebegett szemeim előtt. Amely lélek kortalan, mint kortalan  a KŐ, amely körül a víz szalad, de Ő marad.

Íme az Önök gondolatainak ereje, amely megtestesült. Kész a közös alkotásunk.

Legyen ez a szobor  egy élő emlékhely, ahol bárki letehet egy szál virágot és bárki meggyújthat egy szál gyertyát miközben emlékezhet és elmélyülhet gondolataiban.

G.E.

2008. 01.12.

 

GONDOLATOK WASS ALBERT LÉLEKSZOBRÁNAK ELTŰNÉSE KAPCSÁN

Nem egy darab bronzot loptak el.

14 ezer ember (a Budakeszi polgárok) és egy egész Nemzet szívéből szakítottak ki egy darabot.

Sok millió magyar ember szívéből, akik mind magukénak érezték ezt a szobrot.

Meggyalázták Gróf Czegei Wass Albert emlékét, minket Budakeszi embereket és az egész magyarságot.

Ezt az írót egy egész Nemzet szerette.

Alkotása során oly nagy tisztelettel nyúltam az agyaghoz, a viaszhoz és a bronzhoz is. Végig éreztem az emberek  támogató akaratát, hogy létrejöhessen ez a szobor és együtt éreztük, amikor kész lett, beleköltözött a lélek.

Pont 2007. Karácsonyára fejeztem be a mintázást.  Azokat a pillanatokat, melyek az alkotása közben jelen időben voltak: (pl.fagyban mintáztam a kertben) nem hozhatja vissza semmi, nem jelenhetnek meg egy másolaton.

Vannak olyan szellemi folyamatok, amelyek különbözővé tesznek tárgyakat, még, ha egyformák is fizikailag. Ezeket az energiákat nem lehet csak úgy helyettesíteni.

Ezek létrejöttéhez sok ember egyidejű vágyakozása, akarata szükséges és még valami, amit szentségnek is nevezhetnénk.

A lélekszobor fogalom ekkor alakult ki a művészetemben, hiszen Wass Albertről már készítettem fiatal korú portrét (az első W.A. szobor Magyarországon: Debrecen-Pallag, 2002.) egész idős korú portrét (Magyarok Háza Bp.2005.), de ebben  a kortalan lélekszoborban ezek mind benne voltak. Egyszerre sok fényképről alkottam és addigra már az összes művét olvastam, van, amit többször is.

Felmerül a kérdés:
Hol lehet most ez a szobor?

Szétdarabolva? Beolvasztva? Meggyalázva?

Olyan ez, mintha egy síremlékét gyalázták volna meg. Fáj. Mint egy gyász.

Itt volt közöttünk és a gyerekek Albi bácsinak hívták.

A pillanat szentségét, amikor több ezer ember részvételével felavatták ezt a szobrot, és megnyíltak az égi csatornák, nem lehet visszahozni.

Ez a szobor volt megszentelve.

Ennek a szobornak gyújtottak mécseseket, hoztak virágot, koszorút.

Ezzel a szoborral beszélgettek, akik egész messziről is elzarándokoltak ide, hogy láthassák.

Erről a szoborról születtek versek is.

Ez a szobor volt W.A. lélekszobra.,, amely létrejöttének minden pillanatához emlékek fűződnek, szentség kötődik. A Teremtő akaratából jött létre.

Nem akarom hinni, hogy egy ember, aki egy darab lelki sötétséget képvisel, kiolthat ennyi fényt, ennyi lángoló mécsest.

Hiszem, hogy ennek a lopásnak van üzenete számunkra és van tanítása és hiszem, hogy ennek felismerése kapcsán még több mécses gyúl majd ki a látó emberek szívében, hogy egyesült erővel űzzük el a sötétséget.

Hiszem, hogy nagyon erős szándéka volt a Teremtőnek, hogy ezt a lopást megengedte.

Vegyük hát komolyan az üzenetét.

G.E   2011. 07.07.

 

Gondolataim Wass Albert lélekszobrának megkerülése kapcsán:

Ma kiadta a rendőrség és végre saját szememmel is láthattam azt a szobrot, amely alkotásaim között talán a legkedvesebb nekem. Mégis pont Ő tűnt el.

Szinte hihetetlen, regénybeillő módon került meg Wass Albert lélekszobra.

A Duna parton félig a homokba süllyedve vetette ki az apadó folyam.

Ha sok csapadék lett volna, talán sohasem kerül a felszínre, örökre elnyeli az ár.

Mégis a víz szaladt, de a szobor maradt.

Tűzbe dobták, de túlélte, savval leöntötték, de a hajszála sem görbült meg, végül vízbe dobták, de a víz sem nyelte el, sőt a föld sem.talán nem ismerték a magyar népmesét a tolvajok a kiskakas gyémánt félkrajcáráról, mely végén az egész falu népe gazdag lett, a török császár ( a tolvaj) pedig megbűnhődött, ha ismerték volna a mesét, nem tesznek így.

Azért a szenvedések nyomai ott vannak az arcán, nem lesz könnyű visszavarázsolni eredetiségét, hiszen miként az eltelt idő gondjai ráncként ráülnek a mi arcunkra is, az ilyenfajta pokoljárás kíméletlenül nyomokat hagy még egy szobron is. Ő ( a lélekszobor) mégis tűnődve réved a messzeségbe és még picit mosolyog is. Mosolyog az emberi gyarlóságon. Nem vágták szét, nem törték össze, nem olvasztották be, nem vették át a színesfémgyűjtők, sem a tűz, sem a sav, sem a víz, sem a föld nem bántotta.

(Mindez megtörténhetett volna a szoborral, ha tűzvész, árvíz, vagy földrengés van, de sajnos ezt most emberek tették vele)

Túlélte, itthon van, újraavatjuk.

Nekünk most már még értékesebb. Saját története van.

Megjárta a poklokat.

El akarták tüntetni, de a Magyarok Istene megvédte.

2011. augusztus 29.

 

WASS ALBERT SZOBOR ÚJRAAVATÁSA ? GONDOLATOK

Amikor ellopták ezt a szobrot, Wass Albert lélekszobrát, azt éreztem, hogy a pillanat szentségét gyalázták meg, amelyet az a több ezer ember pecsételt meg jelenlétével ott az avatáson, ahol akkor egyszer 2008-ban megnyíltak az égi csatornák.

Úgy éreztem fontos üzenete kell legyen számunkra annak a ténynek, hogy  a Teremtő megengedte azt, hogy egy ilyen megszentelt szobor eltűnjön.

Azt írtam ekkor kétségbeesve:

Nem akarom hinni, hogy egy ember, aki egy darab lelki sötétséget képvisel, kiolthat ennyi fényt, ennyi lángoló mécsest. Nem hiszem, hogy annyi ember szeretet-energiáját egy csapásra egy anyagias gondolkodású lény eltüntetheti.

Hiszem, hogy ennek a lopásnak van üzenete számunkra és van tanítása és ennek felismerése kapcsán még több mécses gyúl majd ki a látó emberek szívében, hogy egyesült erővel űzzük el a sötétséget!

Amit már, mi emberek nem voltunk képesek megtenni, megtette hát a fölöttünk őrködő.

Mikor már szinte mindenki lemondott arról, hogy a szobor megkerül, döbbenetes fordulat következett. Csoda történt: A Duna visszaadta. Az elemek segítségével került meg. A szárazság miatt apadó folyam kivetette, gondosan ügyelve, hogy fejjel fölfelé álljon ki a homokból.

A szenvedések nyomai rákerültek az arcára, hiszen megjárta a poklokat: a tűz, amelyben égették, a sav, amely marta mégsem tett kárt benne. Az író is annyi szenvedésen ment keresztül, a szobor történetében ez kísértetiesen hasonló párhuzam. A víz, amely örökre elnyelhette volna nem tette, inkább megmentette számunkra.

Visszaadta. Hiába akarták tönkretenni és örökre eltüntetni, a Magyarok Istene megvédte.

Itt van tehát a helye. Ugyanaz történt vele, mint az íróval: akarata ellenére el kellett hagynia születési helyét, de szellemében mindig ott maradt. W.A. szerencsére soha nem láthatta, hogy az angyalok tisztása eltűnt, hogy az erdőit kivágták, és a fák helyére betonfalak épültek- A lélekszobor egy szimbolikus lélek, visszajött hát ő is az angyalok tisztására. Mire visszakerült megváltozott körülötte is minden.

Tegnap reggelre a Teremtő Isten egy újabb csodával örvendeztetett meg minket.

A vakítóan fehér köveket, az éjszakai áldásos eső megváltoztatta. Egy éjszaka alatt tíz évnyit öregedtek, színük a hivalkodó fehérből alázatos sárgássá, barnássá változott. Az esőcseppek könnyek voltak. A Gondviselés égi könnyei, amelyek megérintették a köveket, mert már máshogy nem tudták megérinteni csak a könnyeikkel. Hiszen igazságtalan dolog lenne az, ha a víz szalad a kő marad igazságra épülő kompozícióban a víz fontosabb szerepet kapna.

Számomra  a szobor eltűnésének és csodával határos megkerülésének az üzenete az, hogy ha az anyagias gondolkodású emberek által épített falakba ütközünk  mégis marad valami, amely hegyeket mozdíthat meg, falakat törhet szét és szárnyakat adhat. Mégis megmarad a HIT, A hit abban, hogy

LÉSZEN CSILLAGFORDULÁS  S KI MINT VETETT AZONKÉPPEN ARAT!

A HIT amely csodákra képes, amelyért érdemes élni.

Mi mind szerettük volna, hogy ez a szobor visszakerüljön. Együttesen szerettük volna. Működik hát a látó ember szeretetével megáldott erő. Amely legyőzi a gonoszt. Közös hitünk meghallgatásra talált.

Köszönjük!!!

2011. október 23.