Mindszenty saját szavai:  " Akarok lenni népem lekiismerete! " meghatározza azt, hogy a szobor lélekszobor legyen.

 

Érvek a lélekszobor minőség mellett:

 

A bíboros lelkének ábrázolásához, ahhoz, hogy egy igazi lélekszobor jöjjön létre, az arc, szem-száj viszony megmintázása a legfontosabb, illetve a testtartás kifejező ereje: pl. áldást oszt, Istenre néz, vagy ami talán a legjellemzőbb rá, ezért is választottam: az emberekre néz, értük imádkozva, szemkontaktust teremtve minden elé járuló lélekkel. Így közölve velük mindazt, amire élete tanít, meghallgatva őket, mintegy életre keltve Mindszenty bíboros lelkét.

A kereszt, Jézus Krisztus feszülete mindig a nyakában volt, a szíve fölött hordta. Ezért kiemelt fontosságúnak tartom a kereszt jelenlétét. Szimbolikusan Mindszentyre vonatkoztatva azt is jelképezi, hogy Ő is vitte a keresztet, átélte Jézus szenvedéseit.

A szobor imádkozó jellegzetes Mindszenty tartásban összekulcsolt kezeiben tartja a keresztjét, mintegy jelképezve azt, hogyan védelmezte egyházát egész életén át és védelmezi most is halála után, hiszen lelke, szelleme köztünk maradt.

Íme ismét saját szavai: "Állok: Istenért, Egyházért, Hazáért!"

Ez a mondat megerősíti az álló alakú szobor mellszobor változatát, hiszen mindig kiállt nézetei mellett rendületlenül és rendíthetetlenül.

Tekintet

Mindenki azt a tekintetet kapta vissza Tőle, amit megérdemelt. Ezért, ha hívei szobrot akarnak Neki állítani, rájuk sugárzóan, szeretettel, és egy bizonyos átütő szuggesztív energiával néz.

Ruházat-testtartás viszony

Lélekszobornál a ruha is az ábrázolt személy kivetített szimbolikáját hordozza, vagy a vele megtörtént eseményeket, mintegy test vagy köpeny. Sok igazságtalan bántalmazás érte ezért ruháján szelek marakodnak, tehát nem nyugodt, hanem fújja a szél. A testét érő rossz erők jelképe ez a szél.

De az arc, amely a lelket mutatja, nyugodt kiegyensúlyozott és egy irányba néz, az emberek szemébe egyenesen, tisztán és világosan, olyan erővel, amilyen hittel vitte keresztjét egész életén át példát mutatva nekünk, milyennek kellene lennünk mindannyiunknak. Tehát Ö maga a nyugodt szélcsend, akit semmiféle szélvihar meg nem ingat hitében. A Magyar Katolikus Egyház feje nem menekült, nem alkudott, nem mondott le. Testtartása egyenes tekintetét enyhén lefelé az emberekre szegezi.

Nem volt szüksége botra, hiszen a hitére támaszkodott, ami minden botnál erősebb, ezért nem a bíborosi ruhában, csavart bottal, hanem sokkal inkább a külső formaságoktól mentesen egyszerű papi reverendájában ábrázolom, amelyben mindig járt, hiszen puritán, aszketikus ember volt, akinek legfontosabb a lelke.

A reverenda mellett szól még Mindszenty saját mondata is:  A reverendába sok sáros csizmát beletörölhetnek, nem számít, a reverenda volt és marad a legedzettebb emberi ruha.

Talapzat

A talapzatnak tökéletesen illeszkednie kell a szoborhoz, együtt erősítve egymást, kiemelve Mindszenty üzenetét.

A talapzat a taksonyi Katolikus templom egyik régi alapköve, melyet az új templom építésekor tiszteletből meghagytak és kiállítottak.

Alátámasztásképpen álljanak itt ismét a bíboros saját szavai: Legyetek hűségesek, legyetek ragaszkodók, legyetek sziklán álló katolikusok.

A talapzat lehetséges felirata:

Mindszenty József bíboros hercegprímás
Istenért, Egyházért, Hazáért, RENDÜLETLENÜL

 

Tájolás

A szobor Taksonyban a katolikus templom előtt áll, arccal az érkező hívek felé, hátát a templom védelmezi, mintha várná híveit, belépésre hívná őket. A posztamens tájolása is megegyezik a templom és a templom felé vezető út irányával.

Méret

Egy bronz mellszobornak nagyobbnak kell lennie, mint a valóságos személy mérete. a szobor 5/4- es méretű. a talapzattal együtt magasabb, mint egy ember.