Tisztelt Ünneplő Közönség!                                                                                                    

 

Hadd mondjak el egy-két részletet a szobor keletkezésének szellemi folyamatáról.

Egy szobor születése fejben kezdődik. A művész hagyja, hogy a Gondviselés vezesse a kezét. Az alkotó csak közvetít.

Az egész kompozíció a múlt-jelen-jövő hármasságára épül. A szélben lobogó zászló az 1848-as lovassági honvéd zászlók mintájára farkasfogas, ez szimbolikusan idézi a névadó történelmi kort, szituációt.

Az iskola címerén a betűk archaikus jellegűek, ezzel az ünnepélyesség, kortalanság érzetét szerettem volna kifejezni. A címerpajzs kiemelkedik térben, -leválva a zászló síkjáról-, hiszen egy más, későbbi korban keletkezett.

Nagysándor József portréja a jobb felső  -lélektani pozitív irányba, vagyis a múltból a jövő felé tekint. Tekintetével átfogja a múltat-jelent és a jövőt.

Megfogalmazódik az emberben a kérdés.- Hogyan tud valaki a jövő felé tekinteni, amikor tudja már, hogy halálra ítélték -Úgy, hogy szelleme erősebb testénél. Úgy, hogy hite van s tudja, nem hiába hal majd meg. Bízik abban, hogy van igazság s eljő az.

NS.J. élete méltó példa erre: a Magyar Királyi Katolikus Egyetem Főgimnáziumában végezte tanulmányait. Neveltetése is hozzájárult ahhoz, hogy legyőzve fizikai fájdalmait, súlyos betegsége ellenére is csatlakozzon a 48-as csapatokhoz. Így lett honvédtábornok, majd vértanú, mártír hazafi.

Ím róla nevezték el ezt az iskolát, gimnáziumot, mely szellemiségét kell majd hordozza, hisz a név kötelez, predesztinálja az elnevezettet.

NS.J. Komoly, elszánt, magas intelligenciájú hazafi, kemény tekintetű, tiszteletet parancsoló, tartást sugárzó, mártírhoz méltó vonásokkal. A határozottság, a tisztelet és az alázat,  hazafiság, kitartás mind-mind követendő példa.

Példaképet állít majd az iskola tanulói elé és belépéskor meghatározó eleme lesz a mindennapoknak. Mintegy szuggesztióval hat majd a belépőre.  Hiszen egy szobor nem csak tárgy. Egy szobor szellemiséget képvisel, hordoz, üzen, átad, meghatároz.

Egy szobor állítása pedig, egyben a múltra való emlékezés a jelenben, de  egy fohász a jövő felé. S legyen bár szomorú a múlt, a jelen csak akkor lehet élő valóság, ha van hitünk a jövőben! Azt kívánom hát, hogy e szobor be tudja tölteni nemes célját, amelyre született, amelyre hivatott! Hogy Nagysándor József szelleme szellemiséget teremtsen!

Hálásan köszönöm, hogy ezt a szobrot elkészíthettem, s  kérem az Úr áldását, kísérje a szobor és az iskola további sorsát.

S végül példaként hangozzék el NS.J kivégzése előtti, saját, szó szerinti, utolsó mondata:

"De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben!

Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett."

2014-03-11