AZ IDŐ, MINT DINAMIZMUS MEGJELENÍTÉSE A MŰVÉSZETBEN

Ahol sok a fekete, ott sok a fehér. A nagy szürkeség közepén vannak a világító fehér fénypontok: Napok. Ott vannak az elnyelő fekete lyukak is. Ezek nélkül nem lenne élt. Az élet mozgatórugói, dinamikus mozgatói ők.

Nélkülük csak egyszínű, szürke, élettelen sivárság létezne. Nem lenne értelme az IDŐ-nek, mert az Időt mindig kötjük valamihez. Valami változáshoz. Változás nélkül nincs Idő.

A művészet dinamizmusát is az Idő megjelenítése adja, amely az ellentétek egymást kiegyenlítő harmóniájából, de mindig mozgó körforgásából ered. Legyen ez színekkel, vagy formákkal kivitelezve. Mindegy. Az Idő megjelent. Az alkotás dinamikus.

2016.12.12.